สปป.ลาวเตรียมคว้าวัคซีนไฟเซอร์มาฉีดให้คนในประเทศจากโครงการ Covax แถมได้ตู้แช่จากเยอรมนี

0
25

 

วันที่ 31 พ.ค. 64 ศูนย์ข่าวสารทางการแพทย์และสุขศึกษา รายงานว่า ทางการลาว เตรียมได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 จากโครงการ Covax และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ทางโครงการส่งเสริมภูมิคุ้มกันแห่งชาติ ได้รับตู้แช่ Ultra Cold Chain ที่สามารถแช่วัคซีนโควิด ได้ที่ความอุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส จากองค์การอนามัยโลก และทาง สปป.ลาว ต้องขอขอบคุณความช่วยเหลือนี้จากสหพันธรัฐเยอรมนีอีกด้วย

ทั้งนี้ คาดว่า สปป. ลาวจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ทั้งหมดจำนวน 100,602 โดส ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งวัคซีนตัวนี้ต้องการตู้แช่ชนิดพิเศษเพื่อทำการรักษาประสิทธิภาพของวัคซีนเอาไว้

ทางโครงการส่งเสริมภูมิคุ้มกันแห่งชาติ ได้ทำงานอย่างหนักตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา เพื่อที่จะกระจายวัคซีนออกไปให้ได้ทั่ว สปป.ลาว โดยตัวเลข ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ทางการลาวได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว 885,694 โดส แบ่งเป็นผู้ที่ได้รับโดสแรก 658,377 โดส และผู้ที่ได้รับวัคซีนโดสที่ 2 เป็น 227,317 โดส และทางกระทรวงสาธารณสุขของลาว ได้วางแผนที่จะฉีดวัคซีนให้ได้ 50% ของจำนวนประชากรภายในปี 2021

ไทย กลับลำ เข้าร่วมโครงการ Covax จัดสรรวัคซีนให้ทั้งโลก

ในขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 64 กรุงเทพธุรกิจ นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ได้ชี้แจงกรณีที่ทางการไทย เปลี่ยนท่าทีมาเข้าร่วมโครงการ Covax ว่า ตอนนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้สั่งการให้ คณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ทาบทามเพื่อเข้าร่วมโครงการ Covax ซึ่งจะมีการตกลงแลกเปลี่ยนวัคซีน

โดยประเทศหนึ่งที่มีความประสงค์ขอรับวัคซีนจากประเทศที่มีวัคซีนเหลือ เพื่อนำวัคซีนมาใช้ก่อน จากนั้นจะส่งคืนเมื่อวัคซีนเพียงพอแล้ว ซึ่งการจัดทำความตกลงนี้ ก็มีหลายประเทศที่นำไปใช้ เช่น เกาหลีใต้และสหรัฐฯ นอกจากนี้ อีกหนึ่งมิติคือ ไทยจะเป็นประเทศในแง่ของผู้บริจาค ซึ่งเมือเดือนธันวาคม 2563 ไทยได้มอบเงิน 1 แสนดอลลาร์ ผ่านองค์การอนามัยโลก เพื่อร่วมสนับสนุนและพัฒนาวัคซีน และรัฐบาลไทยจะสนับสนุนเงินเพื่มอีก 1 แสนดอลลาร์ เพื่อมอบให้ COVAX Facility โดยตรงเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนสำหรับประชาคมโลก และไทยกำลังพิจารณาการเข้าร่วมเป็น COVAX Facility ในอนาคต เพื่อบริจาควัคซีน หากวัคซีนมีเพียงพอแล้วในประเทศ

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจศูนย์ข่าวสารทางการแพทย์และสุขศึกษา, kapook.com

แบ่งปัน