มติครม.ไฟเขียวลดหย่อนภาษี 1.5 เท่า เอกชนซื้อ ATK ให้ลูกจ้างตรวจโควิด-19

0
58

 

วันที่ 14 ก.ย. 64 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบให้บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit : ATK) เพื่อใช้สำหรับพนักงานหรือลูกจ้าง สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 หรือ 1.5 เท่า ตั้งแต่วันที่ครม.เห็นชอบ – 31 มี.ค. 65 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่หลังวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

นายธนกร กล่าวว่า หลังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา ให้ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ร้านนวด เฉพาะนวดเท้า และสนามกีฬา สามารถเปิดให้บริการได้ และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศบค. มอบหมายในที่ประชุมศบค. ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิจารณาแนวทางตามนโยบายศบค. ที่จะเพิ่มการตรวจ ATK ในประชากรโดยเฉพาะกลุ่มแรงงาน กระทรวงการคลัง จึงได้ออกมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจ โควิด-19 แบบเร่งด่วน เพื่อช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ มีส่วนร่วมกับมาตรการป้องกันควบคุมโควิด-19 และบรรเทาภาระภาษี สำหรับประชาชนก็จะช่วยป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และลดผลกระทบต้องเศรษฐกิจและสังคมด้วย

ด้านนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและบรรเทาภาระให้กับผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจและกล้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น เมื่อธุรกิจต่างๆ กลับมาเปิดดำเนินการได้ย่อมส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่จะมีโอกาสฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

ที่มา : มติชนออนไลน์, MGRonline

 

แบ่งปัน